skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на улица „Георги Русев“

Във връзка с извършване на строеж: „Уличен водопровод по ул. О.Т.226 до О.Т.182 /участък от 70 м. в югоизточния край на ул. „Георги Русев“ до кръстовището с безименна улица при О.Т. 182 и участък от 57 м. в североизточна посока по трасе на новопроектирана улица от О.Т.182 до строежа в УПИ VІІ-3471, кв. 47, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“, за периода от 18.01.2021 г. до 05.02.2021 г. ще се стесни пътното платно на улица „Г. Русев“ в участъка на строежа.

Back To Top