skip to Main Content

Стесняване на пътното платно в кв. 54а, м. „Малинова долина“

Във връзка с изпълнението на строеж: „Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения“  от кръстовището на ул. „Проф. д-р Иван Странаски“ и ул. „Тодор Недков“ до газопроводно отклонение за захранване на УПИ ІV-2176, кв. 54а, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“, в описания участък ще бъде стеснено пътното платно за периода от 17.11.2021 г. до 05.12.2021 г.

Back To Top