skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Стоян Камбарев“ на 03.12.2021 г.

Във връзка с изпълнение на бетонови работи  на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на ул. „Стоян Камбарев“ в участък пред строежа на дата 03.12.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа.

Изпълнител: „МИРАТ ГРУП“ ООД

Back To Top