skip to Main Content

График за стесняване на участък пред жилищни сгради в м. „Малинова долина – изток“

Във връзка с извършване на строителни дейности  на обект: „Външно електрозахранване на три жилищни сгради“ в УПИ ХХІХ-231, кв. 132, м. „Малинова долина – изток“, район „Студентски“, гр. София, за периода от 24.01.2022 г. до 31.01.2022 г. „2-ра“ в участъка пред №8А и №8Б ще бъде стеснена.

На дата 25.01.2022 г. поради пресичане  през пътното платно участъкът ще бъде затворен за преминаване.

На 25.01.2022 г. достъпа до сградите с номера 7, 9, 10А и 10Б ще бъде възможен през ул. „Стоимен Сарафов“, а до сградите с номера 1, 2, 3, 4, 6 и 8А и 8Б през бул. „Климент Охридски“. 

Изпълнител: „ВАК-02“ ООД

Back To Top