skip to Main Content

График за строителни дейности в кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Пететажна жилищна сграда с полуподземен и подземен гараж“ в УПИ ХХVІ-561,2858, кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на безименна улица от ОТ129 при кръстовището с ул. „21-ви век“ до ОТ138 пред УПИ V-562 (бл. 10, ж. к. „Витоша“) на следните дати:

 • 04.05.2021 г. от 08.30 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 05.05.2021 г. от 08.30 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 07.05.2021 г. от 08.30 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 10.05.2021 г. от 08.30 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 12.05.2021 г. от 08.30 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 14.05.2021 г. от 08.30 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 17.05.2021 г. от 08.30 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 19.05.2021 г. от 08.30 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 21.05.2021 г. от 08.30 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 25.05.2021 г. от 08.30 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 26.05.2021 г. от 08.30 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 28.05.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 31.05.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.                          

Изпълнител: „Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
 
Графикът за затваряне на улицата е съобразен с графика на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756,/68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, за затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в участък от завоя след бл. 2 до безименната улица пред сградата на №10.

Back To Top