skip to Main Content

Строителни работи по улица „Проф. Атанас Иширков“

Във връзка с извършване на строеж: „Изместване на електронна съобщителна мрежа, собственост ня „БТК“ ЕАД от УПИ І-1475 – за КОО, кв. 271, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, за периода от 15.10.2021 г. до 30.11.2021 г. ще се извършват строителни работи по ул. „Проф. Атанас Иширков“ в участъка между ул. „Акад. Стефан Младенв“ и ул. „Акад. Борис Стефанов“.   

За периода на строителството ще се стесняват участъци от пътното платно.

Back To Top