skip to Main Content

Строителни работи в кв. 20, м. „Студентски“ град

Във връзка с изпълнението на бетонови работи за фундаментна плоча на строеж „Многофамилна жилищна сграда с кота корниз до 20 м и подземни гаражи и помещение за абонатна станция“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.1600.4858, УПИ III 4838,4839 “за ЖС и подземни гаражи“, кв. 20, м. „Студентски град“, р-н „Студентски“, гр. София, и технологичното изпълнение и обема на строителните работи, на 25.04. (неделя) се налагат 18 часа непрекъснат процес на работа в часовия диапазон от 06:00 до 24:00 ч.

Back To Top