skip to Main Content

Удължаване на срока за възстановяване на пътните платна на ул. „Трайко Станоев“

Във връзка с необходимостта от изпълнението на допълнителни видове работи по възстановяване на пътните настилки, разрушени вследствие на строеж:  „Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ10 на ул. „Трайко Станоев“ до Център по онкология, Дом за стари хора и бл. 2 – ж. к. „Дървеница“, се налага удължаване на срока за изпълнение на строително-монтажните работи по възстановяване на пътните платна до 14.09.2021 г.

Back To Top