skip to Main Content

Възобновиха телефонa за информация по проекта за подмяна на стари печки с екологична алтернатива

Специализираният телефон за информация по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е възобновен. 

Ако искате да получите повече информация за проекта, можете да позвъните на 02/94 22 444 всеки делничен ден от 08:30 до 18:30 ч. 

Припомняме ви, че в ход е втората кампания по прием на документи за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологична алтернатива. Подробна информация за кандидатстването можете да откриете тук. Към настоящия момент повече от 5500 домакинства вече са подали своите кандидатури. 

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ ефинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Националния бюджет.

Back To Top