skip to Main Content

Временна организация на движение в района на ЧОУ „Азбуки“ и 8 СУ „Васил Левски“

Във връзка с появили се мнения за причините, довели до въвеждане на временна организация на движение /ВОД/ в района на ЧОУ „Азбуки“ и 8 СУ „Васил Левски“, район „Студентски“ уведомява:

  1. ВОД в този участък е възможно най-бързото решение за снижаване на напрежението с транспортния трафик, за което район „Студентски“ беше многократно уведомяван.
  2. Схемата за постоянна организация на движението в целия квартал е изпратена до компетентната инстанция (вж. снимката по-долу) и ще бъде въведена след нейното одобрение.
  3. Мненията за връзка между ВОД и стартиралото в близост строителство са лични мнения на незапознати лица и са изцяло грешни.
Back To Top