skip to Main Content

Съобщение за затваряне на безименна улица – тупик, излизаща на „Едуард Генов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности/бетонови работи/на обект: „Сграда с преобладаващо жилищно предназначение с жилища, магазини, офиси, подземен гараж и ограда“ в УПИ ХІІІ-1361, /ПИ с идентификатор 68134.1607.1361/, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на безименна улица – тупик, излизаща на „Едуард Генов“ зад център за гуми „Радиал“ на следните дати:

 • 19.02.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 20.02.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 22.02.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 25.02.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 26.02.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 27.02.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 01.03.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 02.03.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 04.03.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 17.03.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 18.03.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 19.03.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа. 

Изпълнител: „КАЛИСТО МАТИ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ №128, ет. 2, офис 7.

Back To Top