skip to Main Content

Затваряне за МПС на кръстовището на улиците „Трайко Станоев“ и „Пловдивско поле“

Във връзка с изпълнението на Обект № M16-II-4 „Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 10 на ул. „Трайко Станоев“ до Център по онкология, Дом за стари хора и бл. 2 – жк. „Дървеница“ и необходимостта от подмяна на амортизирани участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация, както и поет ангажимент от страна на „Монтажи КО“ ЕООД, Ви информираме, че в периода от 12.07.2021 г. до 16.07.2021 г. се налага затваряне кръстовището на улица „Трайко Станоев“ и улица „Пловдивско поле“. Обходните маршрути ще бъдат надлежно обозначени с указателни табели.
Back To Top