skip to Main Content

Затваряне за МПС на участък от уличното платно на ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка с извършване на строителни дейности  на обект: „Две многофамилни жилищни сгради“ в УПИ ХХІ, кв. 6, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на участък от уличното платно на ул. „Проф. Георги Златарски“ пред строежа на следните дати: 12.04.2021 г.; 13.04.2021 г.; 14.04.2021 г.; 15.04.2021 г.; 16.04.2021 г.; 19.04.2021 г.; 20.04.2021 г. и 21.04.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа.

Строителните дейности ще се извършват без затваряне за преминаване на пешеходци.

Back To Top