skip to Main Content

Затваряне за МПС на участък от улица „Иван Багрянов“

Във връзка с демонтаж на кулокран на обект: “Многофункционална сграда „NV Tower“ разположен в УПИ І-4002, 4101, 4589, кв. 53Б, м. „Студентски град“, на дати 25.02.2021 г. и 26.02.2021 г. се налага затваряне за моторни превозни средства на ул. „Иван Багрянов“ в участъка пред обекта. През времето на затварянето е осигурен обходен маршрут по ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и по ул. „Проф. Боян Каменов през МГУ “Св. Иван Рилски“.

Back To Top