skip to Main Content

Затваряне на участък от уличното платно на ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „ Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ – между ул. „Иван Славейков“ и безименна улица, разположена южно от комплекс „Окрид хилс“, ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства на дата 04.11.2021 г. от 12.00 до 17.00 часа.

За периода на затварянето на ул. „21-ви век“, обиколните маршрути за моторни превозни средства ще са по ул. „Иван Славейков“ – ул. „Проф. Кирил Попов“ – безименна улица южно от комплекс „Окрид хилс“ или по бул. „Симеоновско шосе“.  Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци.  

Back To Top