skip to Main Content

Затваряне на участък от улица „Стоян Камбарев“

Във връзка с бетониране на фундаментна плоча  на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул. „Стоян Камбарев“ в участък пред строежа на дата 22.11.2021 г. от 08.00 до 20.00 часа.

Изпълнител: „МИРАТ ГРУП“ ООД

Back To Top