skip to Main Content

График за затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756, /68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в участък от завоя след бл. 2 до безименната улица пред сградата на №10 на следните дати:

 • 02.06.2021 г. от 15.00 до 17.00 часа – доставка на арматура.
 • 03.06.2021 г. от 15.00 до 17.00 часа – доставка на арматура.
 • 04.06.2021 г. от 09.30 до 11.00 часа –  бетонови работи.
 • 07.06.2021 г. от 13.00 до 14.30 часа – бетонови работи.
 • 10.06.2021 г. от 08.30 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 11.06.2021 г. от 13.30 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 14.06.2021 г. от 15.00 до 16.30 часа – бетонови работи.                            
 • 15.06.2021 г. от 15.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 16.06.2021 г. от 15.00 до 16.30 часа – доставка на арматура.
 • 17.06.2021 г. от 14.30 до 16.30 часа – бетонови работи.
 • 18.06.2021 г. от 09.30 до 11.00 часа – доставка на арматура.                            
 • 19.06.2021 г. от 10.00 до 11.30 часа – бетонови работи.
 • 21.06.2021 г. от 15.00 до 16.00 часа – бетонови работи.
 • 24.06.2021 г. от 08.30 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 25.06.2021 г. от 13.30 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 28.06.2021 г. от 10.00 до 12.00 часа – доставка на арматура.
 • 30.06.2021 г. от 14.00 до 15.00 часа – доставка на арматура.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top