skip to Main Content

График за затваряне на уличното платно на ул. „Овчарченски водопад“

Във връзка с неблагоприятните метеорологични условия за извършване на строителни  дейности  на обект: „Многофамилни жилищни сгради с надземни и подземни гаражи“ в УПИ VІІІ-6266, 6268, 6197, кв. 28, м. „Дървеница“, район „Студентски“, гр. София е изготвен променен график за затваряне на участък от уличното платно на ул. „Овчаренски водопад“ в участъка пред №2-№4 на следните дати:

10.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – доставка и монтаж на кулокран
11.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – доставка и монтаж на кулокран
12.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – доставка и монтаж на кулокран
13.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – доставка и монтаж на кулокран
15.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
17.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
19.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
21.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
25.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
27.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
31.05.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
02.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
04.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
07.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
09.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
11.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
14.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
16.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
18.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
21.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
23.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
25.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
28.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
30.06.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – полагане на бетон
 
Строителните дейности ще се извършват без затваряне за преминаване на пешеходци.

Back To Top