skip to Main Content

Затваряне за МПС на безименна улица в кв. 20, м. „Студентски град“

Във връзка с монтаж на кулокран на обект: “Многофамилна жилищна сграда с кота корниз до 20 метра и подземни гаражи“ в УПИ ІІІ-4838, 4839 и УПИ ІV-4838, 4839, кв. 20, м. „Студентски град“, на дати 15.07.2021 г., и 16.07.2021 г. от 08.00 до 18.00 ч. се налага затваряне за моторни превозни средства в участъка пред обекта на безименна улица, разположена северозападно от бл. 34, м. „Студентски град“.

През времето на затварянето е осигурен обходен маршрут по ул. „Д-р Йордан Йосифов“ и по ул. „Акад. Жак Натан“.

Back To Top