skip to Main Content

Затваряне за МПС на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „ Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ между ул. „Иван Славейков“ и безименна улица, разположена южно от комплекс „Окрид хилс,“ ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства на дати 14.12.2021 г. от 08.00 до 16.00 часа и на 15.122021 г. от 08.00 до 16.00 часа.

За периода на затварянето на ул. „21-ви век“, обиколните маршрути за моторни превозни средства ще са по ул. „Иван Славейков“ – ул. „Проф. Кирил Попов“ – безименна улица южно от комплекс „Окрид хилс“  или по бул. „Симеоновско шосе“. Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци.  

Строител: „Лъки Строй – 2011“ ЕАД

Back To Top