skip to Main Content

Затваряне за МПС на участък от ул. „Кирил Попов“

Във връзка с изграждане на топлозахранване на „Високоетажна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване и подземен гараж“ в УПИ ХІV-1528, 1734, 1844, 1606, 5064, кв. 279, м. „Студентски град“, кв. 274, м. „Студентски град“, за периода от 28.06.2021 г. до 15.07.2021 г. ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства участък от ул. „Проф. Кирил Попов“ между ул. „Проф. Атанас Иширков“ и ул. „Пъстър свят“.

Back To Top