skip to Main Content

Затваряне за МПС на участък от ул. „Проф. Атанас Иширков“

Във връзка с изпълнението на строеж: „Топлозохранване и абонатна станция за „Апартаментен хотел с офиси и подземни гаражи“ в УПИ ІV-2421, 3404, 5036, кв. 271, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, от 27.08.2021 г. до 14.09.2021 г. ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства участък от ул. „Проф. Атанас Иширков“ пред строежа в УПИ ІV-2421, 3404, 5036, кв. 271 (между кръстовището с ул. „Акад. Стефан Младенов“ и сградата на адрес ул. „Проф. Атанас Иширков“ №22). През времето на затварянето транзитното преминаванe ще се осъществява по ул. „Проф. д-р Иван Странски“ или по ул. „Атанас Манчев“.

Back To Top