skip to Main Content

Затваряне за МПС на пътното платно на ул. „Атанас Иширков“

Във връзка с изграждане на топлозахранване на сгради в УПИ ХІІ, кв. 120Б и УПИ ІІ-кв. 272, м. „Студентски град“, за периодa от 04.10.2021 г. до 07.11.2021 г. ще бъде затворено за транзитно преминаване на моторни превозни средства пътното платно на ул. „Атанас Иширков“ в участъка между ул. „Акад. Стефан Младенв“ и ул. „Акад. Борис Стефанов“.

Back To Top