skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 50 в „Студентски град“ на 14 и 19 юни

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес - наливане на фундаментна плоча  на обект: „Сграда със смесена функция, обществено обслужваща функция, магaзини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV-1357, 4347, ПИ с идентификатор 68134.1601.6124,  кв. 50,…

Прочетете повече

Изкопни и строително-монтажни работи в трасето на южния тротоар на ул. „Акад. Жак Натан“

Във връзка с изпълнението на строеж: „Изместване на електрически съоръжения, засягащи се от ново строителство на сграда“, разположена в УПИ VІІ-1509, 2964, кв. 20, м. „Студентски град“ /ПИ с идентификатор 68134.1600.1509/, за периода от 17.06.2024 г. до 28.06.2024 г. ще…

Прочетете повече

Изкопни и строително-монтажни работи по тротоара на ул. „Трайко Станоев“ и през пътното платно на ул. „Белимел“

Във връзка с изместване на съществуващи кабели СрН 10 кV и ликвидиране на трафопост „НИХФИ“, засегнати от ново застрояване в УПИ ІІІ-57, кв. 13, м. Дървеница“, СО-район „Студентски“, за периода от 12.06.2024 г. до 03.07.2024 г. поетапно ще бъдат  извършвани…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 50 в „Студентски град“ на 31 май

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес - наливане на фундаментна плоча  на обект: „Сграда със смесена функция, обществено обслужваща функция, магазини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV-1357, 4347, ПИ с идентификатор 68134.1601.6124,  кв. 50,…

Прочетете повече

Товаро-разтоварни,  строителни  и архитектурно – довършителни работи на обекти в кв. 52 в „Малинова долина“

Във връзка с продължаване изграждането на обекти: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ VІІІ-5027 и „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІХ-5027,  кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Товаро-разтоварни работи и архитектурно-строителни дейности на обекти в кв. 32 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обекти: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и ограда“ в УПИ VІІ-2089 и „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ VІІІ-4233,  кв. 32, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по трасето от трафопост до бл. 55 до новата сграда на ъгъла на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“.

Във връзка с изграждане на обект: „Външно електрозахранване на смесена сграда с магазини и офиси“, за периода от 03.06.2024 г. до 15.06.2024 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи по трасето на обекта от трафопоста до бл. 55 (супермаркет „Рекорд“ на…

Прочетете повече

Временно затваряне за движение на пътното платно на ул. „Димитър Стефанов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с кафе-аперитив, офис и подземен гараж, свободно разположена в УПИ І-5396 за ж.с., ПИ с идентификатор 68134.1605.5396 по КККР,  кв. 172, м. „Студентски…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на 18 май на обект в кв. 143 в „Студентски град“

На 18.05.2024 г. (събота) от 9:00 до 18:30 ч. на новостроящата се многофамилна сграда с подземни гаражи, находяща се в УПИ V-1979, кв. 143, м. „Студентски град“, район „Студентски“, (строежът на ъгъла на ул. „Франсоа Митеран“ и ул. „проф. Александър…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на 11 май на обект в кв. 143 в „Студентски град“

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ V01979, кв. 143, м. "Студентски град", СО-район "Студентски", на 11.05.2024 г. от 08:30 до 15:30 ч. ще се изпълнява непрекъсваем строителен процес -…

Прочетете повече
Back To Top