skip to Main Content

Стесняване на участък на ул. „Проф. Кирил Попов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Уличен топлопровод, сградно топлопроводно отклониние и абонатна станция за жилищна сграда“ в УПИ ІІІ-1369, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 24.04.2024 г. до 21.05.2024 г.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на пътното платно на ул. „Константин Муравиев“

Във връзка със строителството на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) за водоснабдяване на „Офис и склад“ в УПИ ІІ-6086, кв. 132 м. „Малинова долина - изток“, СО-район „Студентски“, гр. София, адрес: бул. „Климент Охридски“ №96, в рамките на два дни през…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи във връзка с изместване на съществуващи кабели и ликвидиране на трафопост, засегнати от ново застрояване в кв. 13 в „Дървеница“

Във връзка с изместване на съществуващи кабели СрН 10 кV и ликвидиране на трафопост „НИХФИ“, засегнати от ново застрояване в УПИ ІІІ-57, кв. 13, м. Дървеница“, СО –район „Студентски“, за периода от 15.04.2024 г. до 07.06.2024 г. поетапно ще бъдат…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на 5 април на обект на ъгъла на ул. „Проф. Георги Златарски“ и ул. „Иван Славейков“

На дата 05.04.2023 г. (петък) от 08.00 до 20.00 ч. на новостроящата се сграда в УПИ ХХVІ-645,  кв. 6, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, (строежът на ъгъла на ул. „Проф. Георги Златарски“ и ул. „Иван Славейков") ще се…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка със строителството на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, при извършване на…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на 13 април на обект в кв. 126 в „Студ. град“

Във връзка със стрителството на: „Хостел с подземен гараж“ в ПИ 68134.1605.6126, УПИ ІV-4366, 4282, 2631  кв. 126, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 13.04.2024 г. (събота) от 08.00 до 22.00 ч. на обекта ще се извършват…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Акад. Жак Натан“

Във връзка с изместване на съществуващо канализационно отклонение на студентско общежитие – бл. 33, вх. А и вх. Б, от 15.04.2024 г. до 10.05 2024 г. поетапно ще  бъдат извършвани изкопни и строително-монтажни работи, при които ще бъдат затваряни за…

Прочетете повече

Авариен ремонт на Топлофикация София в ж.к. ,,Студентски град“

Поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ж.к. ,,Студентски град“, ул. „д-р Йордан Йосифов“ №1 „А“ с изкоп на пътно платно и тротоарa, съобщи от името на Топлофикация София ЕАД директорът…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи във връзка с изграждане на трафопост в кв. 20 в „Малинова долина“

Във връзка с изграждането на „Външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20 кV за нов Шахтов трафопост 1х800кVА/20/0,4кV, оборудван с трансформатор 630кVА и кабелни линии НН 1кV за „Средноетажна жилищна сграда на 5 ет. с подземен гараж“, находяща се в…

Прочетете повече

Строителни дейности на обект в кв. 32 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ VІІІ-4233,  кв. 32, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, през периода от 18.03.2024 г.…

Прочетете повече
Back To Top