skip to Main Content

Строително-монтажни работи по южния тротоар на бул. „Осми декември“

Във връзка с изграждане на външно електрозахранване с кабели НН 1 kV за „Преместваем обект в ПИ 4564, кв. 102, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 08.06.2023 г. до 23.06.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи…

Прочетете повече

Затваряне за транзитно преминаване на моторни превозни средства на участък от ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка със строителството  по ул. “Проф. Георги Златарски“ на уличен водопровод от 01.06.2023 г. до 11.06.2023 г. и на уличен канал от 12.06.2023 г. до 01.07.2023 г. ще бъде  затворен за транзитно преминаване на моторни превозни средства участъкът от…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на 27 май на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“

На дата 27.05.2023 г. (събота) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536,  кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи в южната част на кръстовището на ул. „Едуард Генов“ и ул. „Мирела Френи“ в периода 19 – 30 юни 2023 г.

Във връзка със строителството на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) и сградно канализационно отклонение (СКО) за водоснабдяване и отводняване на многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-2609, кв. 48, м. „Mалинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Вакарелски“ на 24 май 2023 г.

На 24.05.2023 г. от 09.00 до 15.00 ч. поради полагане на нова асфалтова настилка ще бъде затворена за преминаване на моторни превозни средства ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в участъка от кръстовището с ул. „Акад. Йордан Трифонов“  до кръстовището с ул.…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ през месец юни 2023 г.

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече
Back To Top