skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Акад. Жак Натан“

Във връзка с извършване строително – монтажни работи на обект: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1 kV на „Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи“, находяща се в УПИ ІХ-1691, 1692, кв. 47, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Шумни строителни работи на 8 ноември на обект в кв. 50 в „Студентски град“, бул. „Д-р Г. М. Димитров“

Във връзка с изпълнението на непрекъсваем строителен процес – изливане на бетон на обект: „Сграда с обществено-обслужващи функции, магазини, ресторант, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV,  кв. 50, м. „Студентски град“, строежът в терена на „Софавто“ на бул.…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Васко Абаджиев“

Уважаеми граждани, Във връзка  с изграждането на обект: Жилищна сграда с магазин и подземен гараж“, е необходимо поставянето на кран в имот с кадастрален идентификатор 68134.1606.5058, съотватстващ на УПИ V-5058, кв. 274, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София. За…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Едуард Генов“

Във връзка със строителството на „Сградно канализационно отклонение (СКО) за отводняване на УПИ ХV-2456, кв. 20 м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 04.12.2023 г. до 17.12.2023 г. в…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Едуард Генов“ и ул. „Проф. Кирил Попов“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване на Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ Х-5605,  кв. 19, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 08.12.2023 г. до 19.12.2023…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ на 4 ноември

На дата 04.11.2023 г. (събота) от 08.00 до 00.00 ч. на обект: „Два броя многофамилни жилищни сгради с  подземен гараж“ в УПИ І-6134,  кв. 54А, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, (нов строеж на ул.…

Прочетете повече

Строителни работи по улица-тупик, разположена източно от бл. 6, „Студентски град“

Във връзка със строителството на обект: „Изместване на уличен водопровод Ø450-стомана, преминаващ през УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50 и изграждане на нов уличен водопровод Ø450-чугун по улица /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8 - бул. “Г. М. Димитров“/, кв. 50, м. „Студентски град“, за периода…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“ на 25 октомври

На дата 25.10.2023 г. (сряда) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече
Back To Top