skip to Main Content

Строително-монтажни работи по източния тротоар на бул. „Св. Климент Охридски“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на многофункционална сграда в УПИ V-1240, кв. 123а, м. „Малинова долина - изток“, СО-район Студентски“, гр. София, за периода от 15.07.2022 г. до 23.08.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи по трасето…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 22.06.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Строително-монтажни дейности по ул. „Едуард Генов“

Във връзка с изпълнение на обект: „Уличен водопровод Ø110-ПЕВП, кл. 86 по улица „Едуард Генов“ (О.Т.102-О.Т.101) от водопровод Ø160-ПЕВП („мустак“ Ø110-ПЕВП южно от О.Т.102 до СВО за водоснабдяване на УПИ ІІ-1837, кв. 48, м. Малинова долина -1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та,…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по югозападния тротоар на улица „Атанас Шопов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на строеж в УПИ VІ-1125, кв. 106, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район "Студентски“, гр. София, за периода от 20.06.2022 г. до 17.07.2022 г. ще се…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Акад. Петко Стайнов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХVІІ-144, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Акад. Петко Стайнов“ в участъка пред строежа ще бъде затваряна за…

Прочетете повече

Строителни дейности между блок 60 и 60 Б в „Малинова долина“

Във връзка с изпълнението на строеж: „Уличен водопровод Ø110 ПЕВП, кл. 115 и уличен канал Ø300, кл. 86 по улица „О.Т.52-О.Т.53“ от съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП (на 54 метра от О.Т.53) за водоснабдяване на сграда в УПИ ІІІ-3599, кв. 4а,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 04.06.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“ за преминаване на моторни превозни средства

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 26.05.2022 г. от 12.00 до…

Прочетете повече
Back To Top