skip to Main Content

График за строителни дейности в кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“

Във връзка с извършване на строителнитедейности се налага затваряне на безименна улица от ОТ129 при кръстовището с ул. „21-ви век“ до ОТ138 пред УПИ V-562 (бл. 10, ж. к. „Витоша“).
Прочетете повече

График за затваряне на безименна улица в кв. 5, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Пететажна жилищна сграда с полуподземен и подземен гараж“ в УПИ ХХVІ-561,2858, кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на безименна улица от ОТ129 при…

Прочетете повече

Затваряне на участък на ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756,/68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул.…

Прочетете повече
Back To Top