skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“ на 8 август

На дата 08.08.2023 г. (вторник) от 12.00 до 18.00 ч. на обект: „Многофамилна жилищни сгради с  подземни гаражи“ в УПИ Х-6189,  кв. 26, м. „Дървеница“, (строежът между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“) ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Димитър Страшимиров“ на 11 август

На дата 11.08.2023 г. (петък) от 08.00 до 20.00 ч. на новостроящата се сграда в УПИ ХІ-571, 4771, 4772, 4790,  кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, (строежът на ул. „Димитър Страшимиров“) ще се извършват  непрекъсваеми строителни дейности…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 144а в „Малинова долина – изток“ на 4 август

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6247, УПИ V, кв. 144а, м. „Малинова долина - изток", ще се извършват  шумни строителни работи на обекта от…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни процеси на обект на ул. „Георги Русев“ 10 на 4 и 7 август

Във връзка с извършване на непрекъсваеми строителни процеси (бетониране) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“ на адрес: ул. „Георги Русев“ №10, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а  6-а част“, се налага удължаване на работното време на обекта от…

Прочетете повече

Стесняване на участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 57 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране и машинно шлайфане) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6210, УПИ ІХ-5076, кв. 57, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а  6-а част“, се…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на обект в кв. 53 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Ср.Н. 20 kV за нов ШТП, нов Шахтов ТП 2х800 kVА/20/0,4 kV и кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІ-4464, кв. 53, м. „Малинова долина 1-ва,…

Прочетете повече

Стесняване на участък на ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по трасето на обект в кв. 55 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1 kV за две жилищни сгради с подземен паркинг в ПИ 68134.1609.1689, УПИ ХІ-1689, кв. 55, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр.…

Прочетете повече
Back To Top