skip to Main Content

Непрекъсваем процес в УПИ IV- 4859, 6385, 6388 и УПИ V – 6388, 5562, 4859 кв. 20, м. „Студентски град“

Уважаеми граждани, Във връзка с необходимостта от извършване на строително – монтажни работи по обект, находящ се в УПИ IV- 4859, 6385, 6388, УПИ V - 6388, 5562, 4859, кв. 20, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес в УПИ V-1979, кв. 143, м. „Студентски град“

Уважаеми граждани, Във връзка с необходимостта от извършване на строително - монтажни работи по обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ V-1979, кв.143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно – наливане на бетонна…

Прочетете повече

Аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа

Уважаеми граждани, Въз основа на възлагателни писма от Столична община за район „Студентски“, Ви уведомяваме, че от 01.02.2024 г. ще се извършват аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа на следните локации: ж.к. „Мусагеница“, бл. 81 при вх.…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес на работа на обект в кв. 143 в „Студентски град“

Във връзка с необходимостта от извършване на строително - монтажни работи по обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ V-1979, кв.143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно – укрепване на изкоп, Ви уведомяваме,…

Прочетете повече

Временно затваряне за движение на част от пътното платно на ул. „Димитър Стефанов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с кафе-аперитив, офис и подземен гараж свободно разположена в УПИ І-5396 за ж.с., ПИ с идентификатор 68134.1605.5396 по КККР,  кв. 172, м. „Студентски…

Прочетете повече

Стесняване на южния тротоар на ул. „Георги Русев“ пред сградите на №14 и №16

Във връзка с изместване на ТП „Малинова долина №47“, Д№ 12-375, кабели 20 kV СрН и кабели 1 kV НН, засягащи се от ново застрояване в ПИ с ид. 68134.1608.1347, УПИ VІ-1347, кв. 23, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та,…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на обект: „Изграждане на газоразпределителна мрежа и отклонения“ по бул. „Симеоновско шосе“ в участъка №9 до №13, за периода от 29.01.2024 г. до 16.02.2024 г. ще бъде стеснено пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“. Изпълнител: „ОВЕРГАЗ…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Тодор Недков“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Уличен водопровод по ул. „Мирела Френи“ от съществуващ водопровод при о. т. 22 до СВО на УПИ ХІ-1689, кв. 55, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“,…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече
Back To Top