skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“ на 9 септември

На дата 09.09.2023 г. (събота) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 46 в „Малинова долина“ на 9 септември

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (наливане и шлайфане на фундаментна плоча) на строителен обект “Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ Х-1090, кв. 46, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, за периода…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“ на 8 септември

На дата 08.09.2023 г. (петък) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ в участъка между бл. 68Б и ул. „Тодор Недков“

На дата 12.09.2023 г. (вторник) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Два броя многофамилни жилищни сгради с  подземен гараж“ в УПИ І-6134,  кв. 54А, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, (нов строеж на ул.…

Прочетете повече

Предстои подмяна на водопровод по ул. „Константин Муравиев“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Във връзка с предстояща подмяна на 60 метра водопровод по ул. „Константин Муравиев“ – западно от бул. „Св. Климент Охридски“, м. „Малинова долина“, е възможно да има временни затруднения на движението в участъка, за периода на извършване на…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“ на 5 септември

На дата 05.09.2023 г. (вторник) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866, кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Арх. Виктория Ангелова Винарова“

Във връзка със строителството на: „Топлопровод и абонатна станция  за жилищна сграда“ в УПИ VІ-6035, кв. 43Б, м. „Младост 1“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 11.09.2023 г. до 19.09.2023 г. ще бъдат  извършвани строително-монтажни работи по ул. „Арх.…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Стесняване на участък на ул. „Тодор Йончев“

Във връзка с извършването на непрекъсваеми строителни дейности (наливане на бетон на фундаментна плоча) на обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ ІІ-7205, 7206, кв. 13, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече
Back To Top