skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Данов“

Във връзка с изпълнение на сградни водопроводни и канални отклонения на обект: „Многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-4838, 4839 и УПИ ІV-4838, кв. 20, м. „Студентски град“, за периода от 24.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще бъде затворен за преминаване…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на ул. „Маричини езера“ на 18.10.2022 г.

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на строеж: „Външно електрозахранване на сграда в УПИ ІV-6219, 6220, кв. 28, м. „Дървеница“, СО-район "Студентски“, гр. София, на 18.10.2022 г. ще се извърши прокопаване през пътното платно на ул. „Маричини езера“ срещу…

Прочетете повече

Затваряне на локалното платно на бул. Св. Климент Охридски“ за 10 дни

Във връзка с изпълнение СМР на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за апартаментен хотел и жилища с търговски площи и подземен гараж в УПИ ХІ-458, 459, кв. 9, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 17.10.2022 г.…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Акад. Петко Стайнов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХVІІ-144, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Акад. Петко Стайнов“, участъкът пред строежа ще бъде затворен за преминаване…

Прочетете повече

Затваряне на участък на безименна улица, започваща от кръстовището с ул. „21-ви век“ №10

Във връзка с изпълнение СМР на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за пететажна жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ ХХVІ-561,2858, (ПИ с идентификатор 68134.1600.4759), кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“ на 05.09.2022 г.

Във връзка с извършване на бетонови работи на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ ще…

Прочетете повече
Back To Top