skip to Main Content

Строително-монтажни работи на ул. „Еньо Вълчев“ за периода 09 – 22 октомври

Във връзка със строителството  на „Сградно канализационно отклонение (СКО) за отводняване на жилищна сграда в УПИ І-5444, кв. 13, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, в рамките на 5 (пет) дни…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по трасето на югозападния тротоар на ул. „Проф. Иван Венедиков“

Във връзка със строителството на обекти: „Външно електрозахранване на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІ-3019, кв. 2, „Външно електрозахранване на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІІ-3053, кв. 2 и „Изместване на електрически съоръжения, засегнати от строителството…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Проф. арх. Храбър Попов“ на 21 септември

На дата 21.09.2023 г. (четвъртък) от 13.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с магазини, подземни гаражи, надземни паркоместа, помещение за трафопост и помещение за абонатна станция“ в УПИ V-5050,  кв. 274, м. „Студентски град“, (строежът на ул. „Проф.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по южния тротоар на ул. „Никола Станчев“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Н.Н. 1kV за „Жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ ІІ-1780, 2792, кв. 59, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 43Б в „Младост 1“ на 21 септември

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране на рампата към подземните гаражи) на обект: “Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VІ-6035, кв. 43Б, м. „Младост 1“, се налага извършването им да не се…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по западния тротоар на ул. „Проф. „Кирил Попов“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Ср.Н. 20 kV за нов ШТП, нов Шахтов ТП 2х800 kVА/20/0,4 kV и кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІ-4464, кв. 53, м. „Малинова долина 1-ва,…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 43Б в „Младост 1“ на 20 септември

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране на вертикални конструктивни елементи - противоземетръсни шайби и колонии на кота +0.00) на обект: “Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VІІ-6274, кв. 43Б, м. „Младост 1“,…

Прочетете повече

Строително-монтажни дейности на обект в кв. 47 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с  кабели Н.Н. 1 kV на Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в ПИ 68134.1609.1284, УПИ V-1284,  кв. 47, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на обект в кв. 50 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с  кабели Н.Н. 1 kV на Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в ПИ 68134.1609.1284, УПИ ІV-1284,  кв. 50, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Преславска планина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХІІ-204,  кв. 15, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 20.09.2023 г. до 27.09.2023 г. ще се извършват изкопни, строително-монтажни…

Прочетете повече
Back To Top