skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Тодор Недков“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Уличен водопровод по ул. „Мирела Френи“ от съществуващ водопровод при о. т. 22 до СВО на УПИ ХІ-1689, кв. 55, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“,…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Строителни работи по улица-тупик, разположена източно от бл. 6 в „Студентски град“ от 10 януари

Във връзка със строителството на обект: „Изместване на уличен водопровод Ø450-стомана, преминаващ през УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50 и изграждане на нов уличен водопровод Ø450-чугун по улица  /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8-бул. “Г. М. Димитров“/, кв. 50, м. „Студентски град“, за периода от 10.01.2024…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка със строителството на „Сградно канализационно отклонение (СКО) за отводняване на УПИ V-3551, кв. 20 м. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“, гр. София, , за периода от 22.01.2024 г. до 03.02.2024 г. в рамките на пет дни ще бъдат  извършвани…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Кольо Карамфилов“

Във връзка със строителството на „Сградно канализационно отклонение (СКО) за отводняване на УПИ ІV-2078, кв. 49, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, , за периода от 22.01.2024 г. до 03.02.2024 г. в рамките на пет дни ще бъдат извършвани…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Димитър Страшимиров“ на 19 декември

На дата 19.12.2023 г. (вторник) от 08.00 до 20.00 чл на обект: „Многофамилна жилищна сграда  - етапно строителство, етап 1- Вх. В и Вх. Г, етап 2 – вх. А и вх. Б“, имот с идентификатор по КККР 68134.1600.6459 в…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Проф. Живко Сталев“ до бл. 67А на 3 декември

Във връзка с изпълнението на непрекъсваем строителен процес на обект: „Многофамилна жилищна сграда с  подземен гараж“ в УПИ VІІ-1977,  кв. 54, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, (строежът на ул. „Проф. Живко Сталев“ до бл.…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече
Back To Top