skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“ за преминаване на моторни превозни средства

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 26.05.2022 г. от 12.00 до…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по източния тротоар на безименна улица преди кръстовището с ул. „Атанас Иширков“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на общежитие в УПИ І-5419, 5420, кв. 120Б, м. „Студентски град“, СО-район "Студентски“, гр. София, за периода от 25.05.2022 г. до 15.06.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи по източния тротоар на…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 18.05.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Прокопаване под пътното платно на бул. „Св. Климент Охридски“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-2829, кв. 136, м. „Малинова долина - изток“, СО-район "Студентски“, гр. София, на дата 05.05.2022 г. ще се извърши прокопаване под пътното платно на бул. „Св. Климент…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дати 29.04.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече
Back To Top