skip to Main Content

Изкопни работи на обект в кв. 50 в „Студентски град“

Във връзка със строителството на обект: „Сграда с обществено обслужваща функция, магазини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1601.6124, УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от…

Прочетете повече

На 21 октомври ще бъдат  извършвани бетонови работи на обект в кв. 9а, „Дървеница“

Във връзка със строителството на обект: „Многофамилна жилищна сграда на 7 етажа с магазини, подземни гаражи и помещение за трафопост“ в УПИ VІ-878, кв. 9а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, на 21.10.2023 г. от 08.00 до 20.00 ч. ще бъдат…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Проф. арх. Храбър Попов“ на 19 октомври

На дата 19.10.2023 г. (четвъртък) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с  магазини, подземни гаражи, надземни паркоместа, помещение за трафопост и помещение за абонатна станция“ в УПИ V-5050,  кв. 274, м. „Студентски град“, (строежът на ул. „Проф.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Георги Златарски“ 

Във връзка със строителството на обекти: „Външно електрозахранване на жилищна сграда с подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ХІV-599, 600, кв. 11, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 18.10.2023 г. до 15.11.2023 г. ще…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Георги Русев“ 24А на 30 и 31 октомври

Във връзка с изпълнението на непрекъсваем строителен процес – бетониране на фундаментна плоча на обект: „Многофамилна жилищна сграда с  подземен гараж“ в УПИ ІІ-1733,  кв. 22, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, строежът с административен…

Прочетете повече

Стесняване на пътните платна на ул. „Проф. арх. Петър Ташев“ и на ул. „Кольо Карамфилов“ 

Във връзка с извършване строително-монтажни работи на обект: „Изместване на кабел Ср.Н. 10 kV, засегнат от ново строителство в ПИ 68134.1600.2828, УПИ І-за озеленяване, кв. 90а, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 16.10.2023 г. до 28.10.2023…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536,  кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи в северния тротоар на ул. „Едуард Генов“

Във връзка с изграждане на външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 kV за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ Х-5605, кв. 19, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Проф. арх. Храбър Попов“ на 8 октомври

На дата 08.10.2023 г. (събота) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с  магазини, подземни гаражи, надземни паркоместа, помещение за трафопост и помещение за абонатна станция“ в УПИ V-5050,  кв. 274, м. „Студентски град“, (строежът на ул. „Проф. арх.…

Прочетете повече
Back To Top