skip to Main Content

Затваряне на локалното платно на бул. Св. Климент Охридски“ за 10 дни

Във връзка с изпълнение СМР на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за апартаментен хотел и жилища с търговски площи и подземен гараж в УПИ ХІ-458, 459, кв. 9, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 17.10.2022 г.…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Акад. Петко Стайнов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХVІІ-144, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Акад. Петко Стайнов“, участъкът пред строежа ще бъде затворен за преминаване…

Прочетете повече

Затваряне на участък на безименна улица, започваща от кръстовището с ул. „21-ви век“ №10

Във връзка с изпълнение СМР на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за пететажна жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ ХХVІ-561,2858, (ПИ с идентификатор 68134.1600.4759), кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“ на 05.09.2022 г.

Във връзка с извършване на бетонови работи на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ ще…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Строително-монтажни дейности на ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“

Във връзка с изпълнение на обект: „Изграждане на улична канализация от О.Т.31 (при кръстовището на ул. „Проф. Живко Сталев“ с ул. „Проф. Крикор Азарян“), в западна посока по ул. „Проф. Крикор Азарян“ до О.Т.36 (при кръстовището на ул. „Проф. Крикор…

Прочетете повече
Back To Top