skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“ на 25 август

Във връзка с извършване на товаро-разтоварни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Строителни работи по ул. „Кольо Карамфилов“ в периода 18.08-13.09.2022 г.

 Във връзка с изпълнението на строежи:  „Уличен водопровод Ø110 ПЕВП по ул. „Кольо Карамфилов“ /О.Т.109-О.Т.44б-О.Т.44а-О.Т.44/ от връзка със съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП при О.Т.44, по улицата в южна посока до СВО за УПИ ІV-2078, кв. 49, м. „Студентски град“. „Уличен…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с демонтаж на кулокран от обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“ и…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“ през август

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Стесняване на бул. „Св. Климент Охридски“ поради строителство на уличен водопровод

Във връзка със строителството на уличен водопровод по бул. „Св. Климент Охридски“ от О.Т.473 до О.Т.472 за водоснабдяване на кв. 123а, УПИ V-1240 (ПИ с идентификатор 68134.1610.1240), м. „Малинова долина“, СО-район "Студентски“, гр. София, за периода от 01.07.2022 г. до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дати 12.07.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Стесняване на ул. „Пловдивско поле“ във връзка с извършване на строителни дейности

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи в кв. 14 в „Малинова долина“

Във връзка с изпълнение на обект: „Уличен канал Ø300 от съществуваща ревизионна шахта  на уличен канал Ø400 до ревизионна шахта на сградно канализационно отклонение (СКО) за УПИ І-7112, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дати 27.06.2022 г. от 12.00 до…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на бул. „Св. Климент Охридски“ при кръстовището с ул. „Инж. Стоимен Сарафов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на  сграда в УПИ VІІІ-2829, кв. 136, м. „Малинова долина - изток“, СО-район "Студентски“, гр. София, на дата 16.07.2022 г. ще се извърши прокопаване през пътното платно на бул. „Св. Климент Охридски“…

Прочетете повече
Back To Top