skip to Main Content

Строително-монтажни работи в кръстовището на ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ с ул. „Проф. Крикор Азарян“ и по източния тротоар на ул. „Проф. Живко Сталев“ 

Във връзка с изграждане на външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20 kV за нов шахтов трафопост и кабели НН 1 kV за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІ-4464, кв. 53, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та,…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“ на 25 август

На дата 25.08.2023 г. (петък) от 12.00 до 20.00 часа на обект: „Многофамилна жилищна сграда с  подземни гаражи“ в УПИ Х-6189,  кв. 26, м. „Дървеница“, (строежът между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“) ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 138 в „Малинова долина – изток“ на 24 август

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране) на обект: “Три жилищни сгради с гаражи“, находящи се в УПИ ІІ-3189, кв. 138, м. „Малинова долина – изток“, от 08.00 до 20.00 часа на 24.08.2023 г. (четвъртък) ще се извършват …

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на обект ул. „Димитър Страшимиров“ на 25 август

На дата 25.08.2023 г. (петък) от 08.00 до 20.00 часа на новостроящата се сграда в УПИ ХІ-571, 4771, 4772, 4790,  кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, (строежът на ул. „Димитър Страшимиров“) ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни работи на обект в кв. 11А във „Витоша-ВЕЦ Симеоново“ на 17 август

Днес 17.08.2023 г. (четвъртък) поради извършване на непрекъсваеми строителни работи (наливане и шлайфане на фундаментна плоча на обект: „Многофамилна жилищни сграда с гаражи“ в УПИ ХХІХ-4817, 4818 кв. 11А, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, (строежът зад сградата на адрес ул.…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 144а в „Малинова долина“ на 12 август

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6247, УПИ V, кв. 144а, м. „Малинова долина - изток", ще се извършват  шумни строителни работи на обекта от…

Прочетете повече

Затваряне на участък между кръстовището на ул. „арх. Виктория Ангелова – Винарова“ и вх. А на бл. №110

Във връзка със строителството на обект: „Ремонт и реконструкция на съществуваща улица и изграждане на паркинг между О.Т.46а-О.Т.42а съгласно действащата регулация в кв. 43б, м. „Младост 1, СО-район „Студентски“, улицата в участъка между кръстовището с ул. „арх. Виктория Ангелова –…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 54 в „Малинова долина“ на 10 и 11 август

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране и машинно шлайфане) на обект: “Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ VІІ-1977, кв. 54, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“ (строежът след…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 26 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране и машинно шлайфане на бетон) на строеж на жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6210, УПИ ІV-1289, кв. 26, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а…

Прочетете повече
Back To Top