skip to Main Content

Ремонтни дейности по част от тротоара на ул. „Жак Натан“

Във връзка с извършване на аварийно-възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕРМ Запад“ ЕАД, за периода от 01.03.2024 г. до 20.03.2024 г. ще бъдат извършвани ремонтни  работи по трасето на кабел средно напрежение от трафопост „Ст. град" стол 4…

Прочетете повече

Временно затваряне на част от пътното платно на ул. „Проф. Крикор Азарян“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Уличен водопровод КЛ. 99, Ø160 ПЕВП по ул. „Акад. Райна Ангелова Георгиева“,  (О.Т504-О.Т.34-О.Т.33-О.Т.32) от съществуващ водопровод DN150 чугун , находящ се по улицата до О.Т.32, уличен водопровод гл. кл. 5, Ø200…

Прочетете повече

Ремонтно-възстановителни работи на две спирки на масовия градски транспорт

Във връзка с изпълнението на възлагане по Договор №СОА23-ДГ56-776/27.10.2023 г., свързан с ремонта и поддръжката на уличната мрежа в СО-район „Студентски“, ви уведомяваме, че ще се извършват ремонтно-възстановителни работи на две спирки на масовия градски транспорт, а именно: спирка №…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес в УПИ IV- 4859, 6385, 6388 и УПИ V – 6388, 5562, 4859 кв. 20, м. „Студентски град“

Уважаеми граждани, Във връзка с необходимостта от извършване на строително – монтажни работи по обект, находящ се в УПИ IV- 4859, 6385, 6388, УПИ V - 6388, 5562, 4859, кв. 20, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес в УПИ V-1979, кв. 143, м. „Студентски град“

Уважаеми граждани, Във връзка с необходимостта от извършване на строително - монтажни работи по обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ V-1979, кв.143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно – наливане на бетонна…

Прочетете повече

Аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа

Уважаеми граждани, Въз основа на възлагателни писма от Столична община за район „Студентски“, Ви уведомяваме, че от 01.02.2024 г. ще се извършват аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа на следните локации: ж.к. „Мусагеница“, бл. 81 при вх.…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес на работа на обект в кв. 143 в „Студентски град“

Във връзка с необходимостта от извършване на строително - монтажни работи по обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ V-1979, кв.143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно – укрепване на изкоп, Ви уведомяваме,…

Прочетете повече

Временно затваряне за движение на част от пътното платно на ул. „Димитър Стефанов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с кафе-аперитив, офис и подземен гараж свободно разположена в УПИ І-5396 за ж.с., ПИ с идентификатор 68134.1605.5396 по КККР,  кв. 172, м. „Студентски…

Прочетете повече

Стесняване на южния тротоар на ул. „Георги Русев“ пред сградите на №14 и №16

Във връзка с изместване на ТП „Малинова долина №47“, Д№ 12-375, кабели 20 kV СрН и кабели 1 kV НН, засягащи се от ново застрояване в ПИ с ид. 68134.1608.1347, УПИ VІ-1347, кв. 23, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та,…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на обект: „Изграждане на газоразпределителна мрежа и отклонения“ по бул. „Симеоновско шосе“ в участъка №9 до №13, за периода от 29.01.2024 г. до 16.02.2024 г. ще бъде стеснено пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“. Изпълнител: „ОВЕРГАЗ…

Прочетете повече
Back To Top